• Linguistische Treffen in Wrocław •

ISSN: 2084-3062 • e-ISSN: 2657-5647 • DOI: 10.23817/lingtreff • Współczynnik odrzuceń: 20% (2018)

Rada Recenzentów

 • Dr. hab. Iwona Alechnowicz-Skrzypek, prof. UO, Uniwersytet Opolski, Polska
 • Dr Monika Hornáček Banášová, Uniwersytet Cyryla i Metodego w Trnavie, Słowacja
 • Dr hab. Paweł Bąk, prof. Urz, Uniwersytet Rzeszowski, Polska
 • Prof. dr hab. Zofia Berdychowska, Uniwesytet Jagielloński, Polska
 • Prof. dr hab. Zofia Bilut-Homplewicz, Uniwersytet Rzeszowski, Polska
 • Prof. dr hab. Maria Biolik, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 • Dr hab. Silvia Bonacchi, prof. UW, Uniwersytet Warszawski, Polska
 • Dr hab. Rita Brdar-Szabó, Uniwersytet im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie, Węgry
 • Dr. hab. Agnieszka Budzyńska-Daca, Uniwersytet Warszawski, Polska
 • Dr hab. Waldemar Czachur, Prof. UW, Uniwersytet Warszawski, Polska
 • Prof. dr hab. Martine Dalmas, Uniwersytet Paryski – Sorbonne, Francja
 • Dr hab. Anna Dargiewicz, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 • Dr hab. Jarochna Dąbrowska-Burkhardt, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski, Polska
 • Dr Ján Demčišák, Uniwersytet Cyryla i Metodego w Trnavie, Słowacja
 • Prof. dr hab. Maria José Domínguez Vásquez, Uniwersytet Santiago de Compostela, Hiszpania
 • Dr hab. Ewa Drewnowska-Vargáné, Uniwersytet w Segedynie, Węgry
 • Dr Violetta Frankowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 • Dr hab. Przemysław Gębal, prof. UW, Uniwersytet Jagielloński, Polska
 • Dr hab. Stanisław Góźdź-Roszkowski, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki, Polska
 • Dr hab. Małgorzata Guławska-Gawkowska, Uniwersytet Warszawski, Polska
 • Dr Oksana Havryliv, Uniwersytet Wiedeński, Austria
 • Prof. dr hab. Andrzej Kątny, Uniwersytet Gdański, Polska
 • Dr Erika Kegyes, Uniwersytet w Miszkolcu, Węgry
 • Prof. dr hab. Mchaił L. Kotin, Uniwersytet Zielonogórski, Polska
 • Dr hab. Felicja Księżyk, Uniwersytet Opolski, Polska
 • Dr hab. Magdalena Lisiecka-Czop, Uniwersytet Szczeciński, Polska
 • Prof. dr hab. Grażyna Łopuszańska, Uniwersytet Gdański, Polska
 • Dr hab. Marcin Maciejewski, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 • Dr hab. Jacek Makowski, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki, Polska
 • Prof. dr hab. Gottfried Marschall, Uniwersytet Paryski – Sorbonne, Francja
 • Dr hab. Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska, prof. US, Uniwersytet Szczeciński, Polska
 • Prof. dr hab. Grit Mehlhorn, Uniwersytet Lipski, Niemcy
 • Dr hab. Krzysztof Nerlicki, Uniwersytet Szczeciński, Polska
 • Dr hab. Daniela Pelka, prof. UO, Uniwersytet Opolski, Polska
 • Dr hab. Attila Péteri, Uniwersytet Loránda Eötvösa, Budapest, Węgry
 • Dr hab. Joanna Pędzisz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
 • Dr Egita Proveja, Szkoła Wyższa w Ventspils, Litwa
 • Dr Richard Rothenhagen, Uniwersytet Masaryka, Brno, Republika Czeska
 • Prof. dr hab. Mariusz Rutkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 • Prof. dr hab. Roman Sadziński, Uniwersytet Łódzki, Polska
 • † Prof. dr hab. Burkhard Schaeder, Uniwersytet Siegen, Niemcy
 • Dr hab. Jacek Szczepaniak, prof. UKW w Bydgoszczy, Polska
 • Dr hab. Joanna Szczerszunowicz, Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr. hab. Janusz Taborek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 • Dr hab. Zenon Weigt, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki, Polska
 • Prof. dr hab. Mariola Wierzbicka, Uniwersytet Rzeszowski, Polska
 • Dr hab. Iwona Wowro, Uniwersytet Śląski, Polska
 • Dr hab. Lech Zieliński, prof. UMK, Uniwersyet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska