• Linguistische Treffen in Wrocław •

ISSN: 2084-3062 • e-ISSN: 2657-5647 • DOI: 10.23817/lingtreff • Współczynnik odrzuceń: 30% (2020)

Call for Papers

Zgłoś tekst

Serdecznie zapraszamy do składania tekstów: oryginalnych artykułów naukowych, artykułów recenzyjnych oraz sprawozdań z wydarzeń naukowych (konferencje naukowe, projekty i in.) do czasopisma „Linguistische Treffen in Wrocław”.

Na Państwa teksty czekamy do 30 listopada każdego roku kalendarzowego.

Prosimy o przesyłanie tekstów w wersji elektronicznej na adres Redakcji.

Uprzejmie prosimy o stosowanie wskazówek do formatowania dla czasopisma, które są dostępne w zakładce Informacje dla autorów.