• Linguistische Treffen in Wrocław •

ISSN: 2084-3062 • e-ISSN: 2657-5647 • DOI: 10.23817/lingtreff • Współczynnik odrzuceń: 35% (2022)

O czasopiśmie

Czasopismo „Linguistische Treffen in Wrocław” zostało stworzone jako próba umożliwienia czytelniczkom i czytelnikom wglądu w różne obszary współczesnej lingwistyki, w szczególny sposób lingwistyki germanistycznej. Publikacje ukazujące się w tak określonych ramach tematycznych stanowią zatem ważną platformę wymiany doświadczeń naukowych i wskazują kierunki rozwoju dyscypliny. Szerokie spektrum tematów, stosowanych metod oraz perspektyw badawczych, przede wszystkim badań konfrontatywnych w ramach germanistyki interdyscyplinarnej, pozwala na dokumentowanie w kolejnych tomach czasopisma tendencji rozwoju współczesnej lingwistyki. Poszczególne publikacje serii zawierają prace w językach niemieckim, polskim i angielskim.

W 2019 r. czasopismo „Linguistische Treffen in Wrocław” znalazło się na liście projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, ogłoszonej przez Ministerstwo ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki (komunikat z dn. 27.03.2019).

Redaktorzy czasopisma „Linguistische Treffen in Wrocław” są pracownikami Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Radę Naukową czasopisma tworzą uznani germaniści z całego świata.

Dostęp do niniejszej strony czasopisma „Linguistische Treffen in Wrocław” i korzystanie z niej podlegają warunkom wymienionym poniżej i odpowiednim przepisom prawa, w tym ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj. Dz. U. 2006r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).

Materiały zamieszczone na stronie czasopisma „Linguistische Treffen in Wrocław” są chronione prawami autorskimi. Zamieszczone materiały ani ich części nie mogą być kopiowane, modyfikowane, publikowane, rozpowszechniane i wykorzystywane w żadnej formie elektronicznej czy mechanicznej bez pisemnej zgody Wydawnictwa i Redakcji czasopisma. Artykuły są udostępniane zgodnie z warunkami licencji CC BY-SA.

Strona wykorzystuje czcionki Open Sans i Open Sans Condensed dostarczane przez Google Fonts, ikonę „Search” autorstwa Just Be Nice Studio, ikony mediów społecznościowych autorstwa Rebin Infotech, znak graficzny licencji CC BY-SA ze strony creativecommons.org oraz zmodyfikowany znak graficzny „Open Access” PLOS, pobrany ze strony commons.wikimedia.org.