• Linguistische Treffen in Wrocław •

ISSN: 2084-3062 • e-ISSN: 2657-5647 • DOI: 10.23817/lingtreff • Współczynnik odrzuceń: 35% (2022)

Kontakt

Adres Redakcji

Uniwersytet Wrocławski
Instytut Filologii Germańskiej
Pl. Nankiera 15b
50-140 Wrocław
Polska
e-mail: linguistische.treffen@uwr.edu.pl
tel. 0048 71 3752500

Sekretarz Redakcji: dr Marcelina Kałasznik

Wydawca

Oficyna Wydawnicza ATUT
ul. Kościuszki 142
50-439 Wrocław
Polska
wydawnictwo@atutoficyna.pl

Neisse Verlag GbR
Detlef Krell / Silvia Krell
Strehlener Straße 14
01069 Dresden
Niemcy
www.neisseverlag.de