• Linguistische Treffen in Wrocław •

ISSN: 2084-3062 • e-ISSN: 2657-5647 • DOI: 10.23817/lingtreff • Współczynnik odrzuceń: 35% (2022)

Teksty publikowane w czasopiśmie „Linguistische Treffen in Wrocław” są udostępniane w wolnym dostępie (Open Access) na podstawie licencji CC BY-SA.

Linguistische Treffen in Wrocław

Numer 2 (2008): Linguistica et res cotidianae

Redakcja: Iwona Bartoszewicz (Uniwersytet Wrocławski), Joanna Szczęk (Uniwersytet Wrocławski), Artur Tworek (Uniwersytet Wrocławski)

PDF