• Linguistische Treffen in Wrocław •

ISSN: 2084-3062 • e-ISSN: 2657-5647 • DOI: 10.23817/lingtreff • Współczynnik odrzuceń: 35% (2022)

Cele i zakres

„Linguistische Treffen in Wrocław” (ISSN: 2084-3062, e-ISSN: 2657-5647, DOI: 10.23817/lingtref) to czasopismo o międzynarodowym zasięgu, w którym publikowane są wyłącznie oryginalne artykuły naukowe prezentujące szerokie spektrum tematyki i badań językoznawczych. Celem czasopisma jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń naukowych i przestrzeni dyskursu naukowego oraz ścierania się poglądów dla naukowców z całego świata w ramach szeroko rozumianego językoznawstwa (patrz indeks dziedzin). Czasopismo ma przyczynić się również do integracji naukowców reprezentujących szeroko rozumiane językoznawstwo oraz do promowania wyników badań i osiągnięć w zakresie ww. dyscypliny. W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe, w których prezentowane są najnowsze koncepcje teoretyczne oraz wyniki najnowszych badań empirycznych językoznawczych, a które mogą stanowić impuls dla naukowców do podejmowania kolejnych badań oraz do rozwoju językoznawczych koncepcji teoretycznych oraz samego językoznawstwa.

W czasopiśmie „Linguistische Treffen in Wrocław” publikowane są wyłącznie oryginalne artykuły naukowe o najwyższej jakości prezentowanych treści w zakresie koncepcji, rozważań teoretycznych i badań empirycznych. Publikowane są prace w języku niemieckim, angielskim i polskim.

Zakres prac publikowanych w czasopiśmie „Linguistische Treffen in Wrocław” mieści się w ramach szeroko rozumianego językoznawstwa, publikowane są również prace o charakterze interdyscyplinarnym. Do druku przyjmowane są również artykuły recenzyjne oraz sprawozdania z wydarzeń naukowych.

Zespół Redakcyjny czasopisma „Linguistische Treffen in Wrocaw” z najwyższą starannością i konsekwencją dba o przestrzeganie zasad etycznych publikowania powierzonych tekstów oraz w zakresie ograniczenia niewłaściwych praktyk przy cytowaniu źródeł naukowych.

Czasopismo wdrożyło i stosuje procedury, które zabezpieczają oryginalność publikacji naukowych. Redakcja korzysta z oprogramowania antyplagiatowego – systemu Antyplagiat na platformie Plagiat.pl. Teksty zgłaszane do publikacji w czasopiśmie są sprawdzane w systemie dostępnym na platformie pod kątem oryginalności i ew. nieuprawnionych zapożyczeń.

Czasopismo zostało utworzone w 2007 r. jako rocznik, od 2019 r. czasopismo ukazuje się jako półrocznik (dwa razy w roku kalendarzowym). Wszystkie zgłoszone teksty podlegają procesowi anonimowej recenzji zewnętrznej (double-blind review).

Czasopismo ukazuje się w wersji drukowanej (wersja pierwotna) i elektronicznej. Wszystkie teksty są udostępniane w otwartym dostępie bez opłat. Publikowanie w czasopiśmie „Linguistische Treffen in Wrocław” jest bezpłatne.